BewonersverenigingHetBestuur

Voorzitter: Jeroen Bosch                                           

Secretaris: Peter Leeuwendal                               

Penningmeester: Arjan van Kempen                     

Bestuurslid: Pieter Veldstra                                         

Bestuurslid: Geert van der Straaten                        

Bestuurslid: Christien van Santen 

Aanpassing Huish regl BV Heveadorp 2018

Agenda ALV 29 2018