BewonersverenigingHetBestuur

Het bestuur

Het bestuur van de Bewonersvereniging Heveadorp behartigt de belangen van het dorpsplatform Heveadorp. Het fungeert als aanspreekpunt voor zaken die het dorp en zijn bewoners aangaan.

Het bestuur vergadert minimaal vijf maal per jaar.

 

Samenstelling bestuur:

 

Commissies:

Bij reglement zijn de volgende commissies ingesteld: