BewonersverenigingHevea100_BoekenEnBakken

Op zaterdag 23 april organiseerde de Hcvea100-commissie een boekenmarkt op het pleintje aan de Middelaan van 11 tot 15 uur.

In een vijftal kraampjes werden door Heveanen de boeken uitgestald in uiteenlopende genres. Zowel kinderboeken als naslagwerk werd veelvuldig aangeboden. Natuurlijk waren er veel misdaadromans voorhanden, maar ook nonfictie en (inter)nationale literatuur was goed te krijgen. De prijzen varieerden van vijftig cent tot twee-en-een-halve euro. Veel bezoekers gingen met een paar boeken onder de arm naar huis.

Een aantal van de overgebleven boeken werd vervolgens ter beschikbaar gesteld aan de boekenruilkast. Deze boekenruilkast werd daarna met een glas prosecco geopend. De kast staat op de oprit van Noorderlaan 17. Iedereen kan daar een boek in stoppen en er weer een uithalen. Vanzelfsprekend zijn ook boeken welkom als uitbreiding op de startverzameling.

Tegelijkertijd is de taartenbakwedstrijd  gehouden:  “Heel Hevea Bakt”. Er zijn dertien taarten gebakken door kinderen en door volwassenen in twee verschillende groepen.

Na inlevering van de taarten ontstond er op de uitstaltafel een vrolijk ensemble van allerlei heerlijke baksels, die er bovendien schitterend uitzagen. Zelfs de Heveavlag was twee keer in taart verwerkt.

De jury had er de handen vol aan, maar kwam uiteindelijk tot drie prijzen voor de kinderen en twee voor de volwassenen, omdat die taarten in de minderheid waren.

De prijsuitreiking vond onmiddellijk daarna plaats. Voor alle deelnemende kinderen was er sowieso een presentje.

Tenslotte werd de taart aan de aanwezigen verkocht. Binnen de kortste keren was het grootste deel van de taarten verorberd of meegenomen.